Połowa października za nami

foto 1 blog (Medium)Na koniec każdego tygodnia zawsze zbiera mi się na refleksje. Zastanawiam się, czy zarządzając naszą piękną ciepielowską gminą, do końca wykorzystaliśmy wszystkie możliwości jakie można było w tym czasie zrealizować. Każdy z nas ma lepsze i gorsze dni, to wiadomo powszechnie. Ale najważniejsze aby, z tych wszystkich dni, lepszych i gorszych  wyciągać naukę na przyszłość. Ostatni tydzień samorządowej pracy to okres, w którym przystąpiliśmy do opracowania nowego projektu budżetu na 2018 rok. Najpierw planujemy i obliczamy możliwe dochody, później przyjdzie czas na planowanie inwestycji. Już teraz informuję Państwa, że w najbliższych tygodniach zamierzam odbyć spotkania w tej sprawie z mieszkańcami całej gminy. Wspólnie zastanowimy się co powinniśmy zrobić w roku 2018. Ostatni tydzień to dwie bardzo dobre informacje dla naszej gminy. Po pierwsze dla szkoły podstawowej w Ciepielowie udało się pozyskać 14 tysięcy złotych w ramach nowego rządowego programu „Aktywna Tablica”.  Celem programu jest doposażenie Szkół Podstawowych w rozwiązania interaktywnego i multimedialnego przekazu informacji w oparciu o urządzenia i systemy do tego celu przeznaczone. W ramach projektu będziemy mogli dokonać zakupu tablicy interaktywnej, zestawu interaktywnego – tablicy wraz z projektorem ultra krótkoogniskowym, samych projektorów ultra krótkoogniskowych lub monitorów interaktywnych. Celem programu jest wsparcie i pomoc przy realizowaniu nowych podstaw programowych pobudzając tym samym kreatywne i logiczne myślenie młodych ludzi. Drugą jeszcze lepszą wiadomością jest pozyskanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej dotacji na nowo wybudowaną salę gimnastyczną przy szkole podstawowej w Ciepielowie w wysokości 40 tysięcy złotych. Za te środki sala gimnastyczna zostanie doposażona w dodatkowe piłkochwyty  na okna, ściany boczne i sufit, za pozostałe środki zakupimy wyposażenie i sprzęt sportowy. W tym tygodniu w stu procentach zakończyliśmy rozliczenie dotacji jaką otrzymaliśmy na budowę nowej sali gimnastycznej. Całość środków w wysokości 1,26 miliona złotych już wpłynęła na konto Gminy Ciepielów. Cieszy fakt, że największe dofinansowanie pozyskane w historii naszej gminy zostało prawidłowo rozliczone, a środki wydatkowane na umożliwienie prowadzenia zajęć sportowych będą z pewnością procentować w najbliższej przyszłości i przez wiele następny lat. Z realizowanych w tym roku jeszcze zadań inwestycyjnych, trwają prace na budowie kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy ul. Partyzantów oraz na budowie ośrodka zdrowia przy ul Batalionów Chłopskich w Ciepielowie.Na budowie ośrodka zdrowia po wykonaniu stropu wykonawca przystąpił do prac związanych z pokryciem dachowym.  W najbliższym czasie przed nami okres kolejnych uroczystości związanych DSC04217 (Medium)z Dniem Edukacji Narodowej, ślubowaniem pierwszych klas w  szkołach podstawowych w Bąkowej i w Ciepielowie, czy długo przygotowywany jubileusz złotych godów, w którym weźmie udział ponad dwadzieścia par z terenu całej gminy. Dodatkowo przed nami szkolny przegląd „Zwyczaje i obrzędy ziemi ciepielowskiej dawniej i dziś” oraz konkursy szkolne i Dzień Patrona w Publicznym Gimnazjum. Niewątpliwie jednak to projekt nowego budżetu będzie głównym kierunkiem moich działań, zgodnie z procedurą budżetową prace te będą trwały do 15 listopad br.

Wspomnienie o śp. Bogdanie Czapli wójcie gminy Ciepielów

Dzisiaj w naszej gminie smutna trzynasta rocznica śmierci śp. pana Bogdana Czapli wieloletniego wójta gminy Ciepielów. W dniu 8 października 2004 1roku, w wieku tylko 54 lat odszedł od nas wspaniały, dobry człowiek, długoletni gospodarz naszej gminy.  Zmarł w sile wieku, mając jeszcze przed sobą wiele planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Do ostatnich swoich dni myślał o sprawach dotyczących gminy, jej rozwoju i  jej przyszłości. W dniu dzisiejszym obejmijmy naszą pamięcią i modlitwą śp. zmarłego, wspomnijmy jego życie, jego wykonaną pracę na rzecz rozwoju naszej małej ciepielowskiej Ojczyzny. Zapalmy znicze na grobie zmarłego na ciepielowskim cmentarzu, pamiętając słowach Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, który powiedział kiedyś, że „Naród, który nie szanuje swej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Pamiętajmy dzisiaj i w następnych dniach o śp. wójcie Bogdanie Czapli, który tak pięknie zapisał się w najnowszej historii naszej gminy.

Dla uczczenia 25 rocznicy istnienia odrodzonego samorządu gminy Ciepielów, w dniu 27 listopad 2015 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy na budynku Urzędu Gminy w Ciepielowie upamiętniająca wieloletniego gospodarza gminy Ciepielów śp. wójta Bogdana Czaplę. W ten sposób cała nasza społeczność Gminy Ciepielów postanowiła uhonorować człowieka, który przez wiele lat pełnił służbę na rzecz naszej lokalnej społeczności. Postanowiliśmy upamiętnić wieloletniego wójta naszej gminy śp. Bogdana Czaplę odsłaniając tablicę pamiątkową, aby kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy Ciepielów przypominać o twórcy podwalin naszej lokalnej społeczności. Wójt Bogdan Czapla wspaniale zapisał się na kartach najnowszej historii naszej gminy. Przed 1990 rokiem sprawował funkcję Naczelnika Gminy, a od 1990 roku zarządzał gminą jako pierwszy Wójt Gminy Ciepielów. Dzięki jego osobie transformacja ustrojowa przebiegła w naszej gminie bardzo spokojnie. Na podkreślenie zasługuje również fakt, iż po przerwie w sprawowaniu funkcji wójta gminy w latach 1998-2002, kiedy pełnił funkcję urzędującego członka Zarządu Powiatu Lipskiego pierwszej kadencji, ponownie w roku 2002 został wybrany na wójta gminy Ciepielów w pierwszy bezpośrednich wyborach wójta gminy. Ludzie mu ufali, darzyli szacunkiem. Był niewątpliwie dla wielu dużym autorytetem. Śp. wójt Bogdan Czapla urodził się w dniu 4 września 1950 roku w Kępie Gosteckiej w gminie Solec nad Wisłą. Po ukończeniu szkoły podstawowej w rodzinnej miejscowości, naukę kontynuował w Liceum Ogólnokształcącym w Solcu nad Wisłą. W 1972 roku ukończył studia w Wyższej Szkole Rolniczej w Lublinie. W tym samym roku jako młody inżynier rolnik rozpoczął pracę zawodową w spółdzielniach „Samopomoc Chłopska” w Solcu nad Wisłą i Lipsku, następnie w latach 1974-1979 pracował w Spółdzielni Kółek Rolniczych w Ciepielowie. Z Ciepielowem i Gminą Ciepielów związał się na stałe w 1979 roku, kiedy tu zamieszkał wraz z rodziną i rozpoczął pracę. W 1981 roku rozpoczął pracę w Urzędzie Gminy w Ciepielowie. W wyniku wyborów od dnia 1 czerwca 1983 roku został powołany na Naczelnika Gminy Ciepielów. Miał wówczas niespełna 33 lata. Wybór na Naczelnika Gminy jak sam wójt Czapla opowiadał, był dla niego dość dużym zaskoczeniem. Żartował na ten temat, że kiedy wychodził z domu na wybory, nie spodziewał się, że do domu wróci już jako Naczelnik Gminy. Według jego wspomnień Naczelnikiem miał zostać starszy, bardziej doświadczony pracownik Urzędu Gminy, postanowiono jednak inaczej, wybrano młodego, co w tamtych czasach nie było zbyt często spotykane. Tak więc od 1983 roku pan Bogdan Czapla rozpoczął pracę jako Naczelnik Gminy i funkcję tę pełnił przez dwie kadencje do pierwszych wolnych wyborów samorządowych, a więc do roku 1990. Po latach wspominając okres przemiany 1990 roku, stwierdził, że „Gmina Ciepielów przeszła przez kolejny etap transformacji ustrojowej bez rewolucyjnych zmian”. W wyniku pierwszych wyborów do samorządu gminnego, które odbyły się w dniu 27 maja 1990 roku, przez Radę Gminy Ciepielów pierwszej kadencji został wybrany na pierwszego Wójt Naszej Gminy i służbę tę pełnił przez dwie kadencje do 1998 roku. W wyborach samorządowych w 1998 roku został wybrany na radnego Rady Powiatu w Lipsku i od 1 stycznia 1999 roku rozpoczął pracę jako urzędujący członek Zarządu Powiatu. W Starostwie Powiatowym w Lipsku pracował do 2002 roku. W 2002 roku w pierwszych bezpośrednich wyborach wójta gminy ( w których o wyborze nie decydowała już Rada Gminy, ale wszyscy mieszkańcy gminy Ciepielów) został ponownie wybrany wójtem gminy Ciepielów. Po czteroletniej przerwie w sprawowaniu funkcji wójta uzyskał bardzo duże poparcie mieszkańców, którzy docenili jego pracę na rzecz gminy. Dla niego osobiście była to olbrzymia satysfakcja. Po wyborze przez mieszkańców gminy na wójta w roku 2002, po raz kolejny bez żadnych problemów przeprowadził naszą społeczność przez kolejną transformację ustrojową wprowadzając naszą gminę do Unii Europejskiej. Z tym związane było wcześniejsze przygotowanie i wdrożenie inwestycji po raz pierwszy wykorzystujących unijne środki pomocowe. W tym okresie przystąpił do opracowania i wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego na następne lata. Ten proces jednakże został brutalnie przerwany, chorobą i niespodziewaną śmiercią w dniu 8 października 2004 roku. Pan Bogdan Czapla zmarł w wieku 54 lat, pozostawiając żonę Elżbietę oraz dzieci, córkę Magdalenę z rodziną i syna Wojciecha. Pozostawił także osieroconych mieszkańców gminy Ciepielów. Zmarł w sile wieku, mając jeszcze przed sobą wiele planów zarówno osobistych jak i zawodowych. Do ostatnich swoich dni myślał o sprawach dotyczących gminy, jej rozwoju, jej przyszłości. Będąc w szpitalu telefonicznie przekazywał informacje z prośbą do radnych o podjęcie decyzji w sprawie uchwalenia gminnego planu zagospodarowania przestrzennego i realizacji inwestycji w 2004 roku. Do końca oddany sprawą gminy, jemu naprawdę zależało na gminie, jej rozwój stawiał sobie za główny cel. Był pasjonatem historii gminy, pieczołowicie zbierając wszystkie informacje o historii gminy Ciepielów. Bardzo zaangażowany w uroczystości patriotyczne pod Dąbrową, ale także dbając o inne miejsca związane z kultywowaniem pamięci narodowej w naszej gminie. Dokonując retrospekcji jego życia, uważnym obserwatorom, zwłaszcza osobom, które znały wójta Czaplę, nasuwają się ważne cechy jego niezwykłego charakteru, a mianowicie pracowitość i sumienność. W swoim postępowaniu był człowiekiem niezależnym, nie dającym sobie narzucić czyjegoś zdania. Bardzo szanował swoich współpracowników, umiał dostrzec ich problemy. Przede wszystkim był człowiekiem otwartym na troski i potrzeby mieszkańców. A przyszło mu zarządzać gminą w dwóch, a nawet trzech okresach zmian ustrojowych. Jakże bowiem inna była Polska, jakże inna była nasza gmina przed 1990 rokiem, jaka była po 1990 roku, a jakaż inna była po wejściu do Unii Europejskiej. My mieszkańcy gminy zawdzięczamy mu bardzo dużo. Był inicjatorem i głównym realizatorem wielu inwestycji. To między innymi dzięki jego staraniom gmina przejęła prowadzenie oświaty, budując szkoły podstawowe w Ciepielowie i Bąkowej, salę gimnastyczną przy ciepielowskim gimnazjum. Rozpoczęto wodociągowanie gminy, wybudowano pierwszą w okolicy oczyszczalnię ścieków. Przystąpiono do budowy dróg, poprawy funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych. Podjął się bardzo trudnego działania wybudowania nowego budynku Urzędu Gminy. Był bardzo dobrym nauczycielem, umiejącym odróżnić dobre pomysły, od tych które nic szczególnego nie wniosą do rozwoju lokalnej społeczności. Miał niewątpliwie zaletę umiejętności dostrzegania spraw naprawdę ważnych i na tym skupiał swoja uwagę. Był człowiekiem umiejącym odróżnić dobro od zła, człowiekiem o dobrym otwartym sercu.  Za jego zaangażowanie w sprawy rozwoju gminy Ciepielów, za wieloletnią pracę i służbę na rzecz lokalnej społeczności, zgodnie z mottem zamieszczonym na tablicy: „Myśl i działaj sercem wtedy małe sprawy ludzi stają się wielkie”, w dniu 25 listopada 2015 roku odsłoniliśmy tablicę pamiątkową jako wyraz naszej pamięci i podziękowania za służbę na rzecz mieszkańców gminy Ciepielów”.

        Pamiętajmy, że tyle w naszej pamięci o człowieku, ile w naszych sercach i modlitwie poświęcimy śp. wójtowi Bogdanowi Czapli. Pamiętajmy i kochajmy ludzi, bo tak szybko odchodzą…..

wójt czapla (Kopiowanie)

3465789101211131516171918

22228616_10214653359633254_1958019204727315521_n22254765_10214653360713281_1629446782056167301_o

Fizjoterapia w Pcinie z pięcioletnim kontraktem

Pod koniec tygodnia można wreszcie odetchnąć z ulgą. Odetchnąć, bo na polu zdrowotnym gminy odnieśliśmy niemały sukces. Nasza gminna fizjoterapia w Pcinie uzyskała kontrakt na następne 5 lat funkcjonowania i to ze znaczenie zwiększonym limitem świadczeń, które miesięcznie określone zostały teraz na 25 tysięcy punktów. Do fizjoterapii zakupione zostanie jeszcze jedno urządzenie, co znacznie podniesie funkcjonalność świadczonych usług. A teraz dlaczego możemy odetchnąć? Dlatego, że w ostatnim okresie dużo mówiono o planach zmiany w podejściu do świadczenia usług fizjoterapii i była obawa, że nasz gminy zakład fizjoterapii w Pcinie nie znajdzie się w koszyku świadczeń finansowanych z NFZ. Na szczęście fizjoterapia w Pcinie jakością i solidnością usług obroniła się i będzie dalej działać przez kolejne pięć lat, a ja wraz z Radą Gminy już dzisiaj planuje dalszy rozwój naszej gminnej placówki zdrowotnej poprzez zagospodarowanie na potrzeby zabiegów fizjoterapeutycznych pierwszego piętra budynku. Podpisanego kontraktu gratuluję panu Kierownikowi SPZOZ w Ciepielowie Tadeuszowi Rybusowi oraz całej załodze świetnych fizjoterapeutów i pracowników gminnego zakładu fizjoterapii w Pcinie. Warto było podjąć decyzję o utworzeniu w Pcinie fizjoterapii, warto było sfinansować całość prac i wyposażenia, dzięki czemu mieszkańcy gminy mogą skorzystać na miejscu z zabiegów fizjoterapeutycznych.

Udany wyjazd na zieloną szkołę w Karkonoszach

SAM_6738W ubiegłym tygodniu wszyscy uczniowie trzecich klas naszego gimnazjum wzięli udział w kolejnym wyjeździe na zieloną szkołę zorganizowaną przez Urząd Gminy w Ciepielowie. Podczas zielonej szkoły w dniach 18.09.2017 – 22.09.2017 r. uczniowie gimnazjum realizowali program edukacyjny klas III z formą dodatkowego źródła wiadomości dostarczającego przeżyć i wzruszeń, a także konfrontacją informacji podręcznikowych z rzeczywistością bezpośrednio obserwowaną. Uczniowie między innymi zwiedzili: Wrocław – stolicę Dolnego Śląska, dwukrotnie odwiedzili Czechy, w tym odwiedzili czeskie skalne miasto i stolicę Czech – Pragę. Zdobyli  najwyższy szczyt w górach stołowych – Szczeliniec i na własne oczy zobaczyli niesamowite formy skalne w Błędnych Skałach. Żywa przyroda, cuda polskiej i czeskiej architektury, historia Polski, to tylko część atrakcji jakie podczas pobytu na zielonej szkole przygotowano dla naszych gimnazjalistów. Wyjazd, pobyt i wszelkie atrakcje w ramach zielonej szkoły były całkowicie bezpłatne. Całość kosztów sfinansowano z budżetu gminy Ciepielów. Więcej zdjęć na stronie internetowej gminy www.ciepielow.pl.

Najpiękniejsza nagroda za samorządową pracę

Medale, nagrody, wyróżnienia, to wiele znaczy, ale najpiękniejszą z nagród jest statuetka od rodziców za zrealizowane przez nasz cały samorząd inwestycje w szkole podstawowej w Ciepielowie. Wszystkim rodzicom serdecznie dziękuję za wyróżnienie i przepiękne słowa.DSC00488 (Kopiowanie)21752267_10214521774823716_1519676824557057806_n Warto marzyć i spełniać marzenia…..

 

Gmina Ciepielów Liderem – Inwestycje oświatowe 2017

DSC00484 (Kopiowanie)Na zakończenie, wspaniałego dnia poświęconego oświacie, podczas uroczystej gali redakcji Echa Dnia, w imieniu wszystkich mieszkańców Gminy Ciepielów odebrałem nagrodę Lidera dla najlepszego samorządu w subregionie radomskim za inwestycje oświatowe. Piękny i pięknie zakończony dzień. Pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców, to zaszczyt pracować dla Państwa i rozwoju naszej pięknej gminy. Warto marzyć i spełniać marzenia.

21687419_10214524484891466_5153705912990698624_nDSC00322 (Kopiowanie)DSC00351 (Kopiowanie)DSC00395 (Kopiowanie)DSC00478 (Kopiowanie)21687808_10214524481931392_7212780291688178146_n0001 (Kopiowanie)0002 (Kopiowanie)

Uroczystości w szkole podstawowej w Cieielowie

W piątek 22 września odbyła się uroczystość otwarcia i poświęcenia inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Ciepielowie – termomodernizacji budynku dydaktycznego, budowy nowej sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu szkoły wraz z budową zespołu boisk wielofunkcyjnych.

W uroczystości wzięli udział między innymi :- Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Adam OdzimekDSC03662 DSC03626 DSC03746,- Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej: – pani Anna Kwiecień poseł na Sejm RP,- pan Leszek Ruszczyk – poseł na Sejm RP,- pan Andrzej Kosztowniak poseł na Sejm RP,- pan Artur Standowicz Wicewojewoda Mazowiecki,- pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kuratora Oświaty, – pan Rafał Rajkowski Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego,- pan Zbigniew Gołąbek radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego,-  ksiądz Proboszcz Stanisława Sławiński z parafii Ciepielów,  ksiądz Leszek Macha z parafii Wielgie,- pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu,- pan Krzysztof Szewczyk Dyrektora Delegatury Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Radomiu,- pan Robert Galasa Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lipsku, – pan Tomasz Bąka Kierownik Posterunku Policji w Ciepielowie,- pan Dariusza Piątek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu, – pan Marek Szymczyk wójt gminy Solec nad Wisłą, – pan Artur Siwiorek wójt gminy Mirów,- pana Adam Greś przewodniczący Rady Rodziców,  – państwo Kaja i Robert Sikorski rodzina patrona PSP w Ciepielowie doktora Mariana Papuzińskiego,- pana Witold Stachurski Kierownik Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego w Lipsku,- pan Tadeusz Durak Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lipsku,- pani Jolanta Rękas Szylar – Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Lipsku,- projektant sali gimnastycznej oraz zagospodarowania terenu pan Piotr Łobodziński z Radomia,- pan Adam Sztal główny inspektor nadzoru wszystkich zrealizowanych inwestycji, – wykonawca sali gimnastycznej pan Zygmunta Wojdat z firmy Unibud,- radni Rady Gminy Ciepielów na czele z panem Przewodniczącym Rady Gminy Waldemarem Czaplą i Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Witoldem Chojakiem,-  sołtysi z terenu całej gminy, – Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ciepielów, w tym pan Kierownik SPZOZ w Ciepielowie doktor Tadeusz Rybus, Zastępca Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pani Iwona Standowicz oraz pani Aneta Dudek Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ciepielowie,- pracownicy Urzędu Gminy na czele z panią Skarbnik Joanną Żuchowską, zastępcą wójta gminy panem Mariuszem Borkiem i Sekretarzem Gminy Marcinem Bieleckim,- dyrektorzy placówek oświatowych gminy Ciepielów, pani Anna Kozieł dyrektor PSP w Bąkowej, pan Krzysztof Górski dyrektor Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Ciepielowie, wicedyrektorzy Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, od spraw szkoły podstawowej pani Zofia Kucharska, od spraw przedszkola pani Marianna Zięba,  dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lipsku Mieczysław Mejzner,- pan generał brygady Henryka Dziudka z Konopnicy, nasz przyjaciel z uroczystości patriotycznych pod Dąbrową, -przyjaciele i ludzie dobrego serca, szczególnego serca dla Publicznej Szkoły Podstawowej, w tym: – państwo Irena i Henryk Maziarek z Fundacji HM Pomoc, państwo Zofia i Krzysztof Siwcowie Stawy hodowlane w Wielgiem, państwo Anna i Mariana Niedziela Spółdzielnia Rolniczo – Handlowa w Wielgiem, państwo Alicja i Krzysztofa Rogozińscy z Kałkowa, pana Marek Wesołowski ze Stacji Obsługi Samochodów w Ciepielowie, pan Łukasz Lenard ze Stacji Paliw w Ciepielowie, pan Stanisława i Michał Wawrzak z Zakładu Produkcyjno – Usługowego ZNAK ze Zwolenia, pan Sylwester Dźwięgielewski z firmy SYLPOL z Radomia, pan Lech Podgórski z firmy LEDASPORT z Radomia, pan Andrzej Dąbrowskiego z Agencji Artystycznej AD ART z Radomia, pan Mirosław Kwapiński z firmy MIREX z Szymanowa, -media, które reprezentowali pan Władysław Bajkowski Twoje Radio Lipsko, pan Eugeniusz Kopciński „Głos regionu” oraz pan Mieczysław Kaca Tygodnik Radomski, – nauczycieli, emerytowani nauczycieli i emerytowani pracownicy oświaty, pracownicy obsługi  oraz wszyscy nasi wspaniali  uczniowie ich rodzice, mieszkańcy gminy Ciepielów.

Piękna uroczystość ze wspaniałymi gośćmi. Dziękuję w imieniu własnym i pani Małgorzaty Rusinowskiej dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Ciepielowie wszystkim rodzicom, pracownikom obsługi, urzędnikom i nauczycielom za piękną organizację. Dziękuję bardzo za Państwa ciężką pracę. Zapraszam do obejrzenia fotorelacji z uroczystości na stronę gminy www.ciepielow.pl.