Wizytacja gminnych inwestycji

DSC03160Przy okazji spotkania z druhami OSP, pan Krzysztof Murawski Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu zapoznała się z największymi inwestycjami realizowanymi obecnie przez samorząd gminy Ciepielów. W pierwszej kolejności wraz z Sekretarzem Gminy panem Marcinem Bieleckim, wójt gminy Artur Szewczyk i pan Kierownik Krzysztof Murawski odwiedzili szkołę podstawową w Ciepielowie, gdzie realizowana jest największa w tej kadencji inwestycja oświatowa gminy polegająca na jednoczesnym wykonywaniu trzech zadań inwestycyjnych za ponad 3,3 miliona złotych. W ramach tych inwestycji między innymi gmina Ciepielów realizuje budowę sali gimnastycznej, na którą nasza gmina uzyskała rekordowe w historii gminy dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1,26 milion złotych, termomodernizację budynku dydaktycznego ( w jej ramach między innymi budowę nowoczesnej ekologicznej kotłowni olejowej) oraz zagospodarowanie terenu wraz z budową trzech kompleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią. Pan Kierownik szczegółowo zapoznał się z już zakończonymi pracami, szczególnie zwrócił uwagę na jakość i rozmach prac wykonanych w ramach budowy sali gimnastycznej. Drugą inwestycją, którą wójt gminy wraz z panem Kierownikiem Krzysztofem Murawskim wizytowali była budowa nowego gminnego ośrodka zdrowia przy ulicy Batalionów Chłopskich w Ciepielowie. Wartość tej inwestycji to kwota 1.135.500,-zł. Wójt poinformował pana Kierownika, że w ramach wszystkich prac do czerwca przyszłego roku wybudowany zostanie całkowicie nowy budynek, w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych, w skład którego wejdą 24 różnego rodzaju pomieszczenia, w tym między innymi: 5 gabinetów lekarskich, 3 gabinety zabiegowe i punkty pobrań, archiwum, poczekalnię z rejestracją, łazienki dla personelu i pacjentów. Ośrodek zdrowia dostosowany będzie do jednoczesnego przyjmowania pacjentów dorosłych jak i dzieci z wyodrębnieniem dzieci zdrowych i dzieci chorych. Łączna powierzchnia użytkowa to ponad 320 m2. W ramach inwestycji zagospodarowany będzie również teren wokół budynku. Wykonane zostaną chodniki i parking dla pacjentów o powierzchni ponad 700 m2, zagospodarowane zostaną tereny zielone, całość chroniona będzie przez system kamer wizyjnych wokół budynku. Niewątpliwie największe wrażenie na panu Kierowniku zrobił postęp i zakres prac na naszej największej inwestycji związanej z budową kompleksu sportowo rekreacyjnego w Ciepielowie . Inwestycję realizujemy za ponad 3 miliony złotych, szczegółowo poinformował pana Kierownika wójt gminy, a w jej ramach budujemy jedyny, miejmy nadzieję niepowtarzalny i najpiękniejszy taki obiekt na terenie powiatu lipskiego. Kompleks sportowo – rekreacyjny przy ulicy Partyzantów w Ciepielowie będzie inwestycją, która stanowić będzie  połączenie zabawy, nauki, sportu oraz wypoczynku, przeznaczonym dla wszystkich mieszkańców gminy od 1 roku życia do 100 i więcej lat. W budowie kompleksu zakładamy wykorzystanie najnowocześniejszych technologii sportowych, w tym między innymi boisko trawiaste ( sztuczna nawierzchnia), bieżnię lekkoatletyczną ( z nawierzchnią tartanową czterotorową ) oraz boiska sportowe w tym: do koszykówki, siatkówki, badmintona i kort do tenisa ziemnego o nawierzchni poliuretynowej. Dla najmłodszych mieszkańców gminy zaprojektowano specjalny wielofunkcyjny plac zabaw, w którym nie zabraknie huśtawek, zestawów sprawnościowo – zabawowych, piramid linowych, zestawów zabawowych dla najmłodszych dzieci, karuzel. Dorośli będą mogli poćwiczyć na urządzeniach siłowni plenerowej. Młodzi rowerzyści będą mogli sprawdzić swoje siły w profesjonalnym miasteczku ruchu drogowego. Jak podkreślił w rozmowie z panem Kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego wójt gminy, w zamyśle władz gminy kompleks sportowo rekreacyjny ma być miejscem spotkań rodzin z różnych pokoleń. Swoje pasje będzie mógł realizować zarówno wnuczek jak i babcia z dziadkiem, każdy znajdzie coś odpowiedniego dla siebie, aby w zdrowy i aktywny sposób spędzić wolny czas na świeżym powietrzu. Cały kompleks będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany. Na terenie kompleksu wybudowany będzie także budynek stanowiący zaplecze gospodarcze ( wypożyczalnia sprzętu, nadzór nad obiektami i sanitariaty), zaprojektowano również miejsca parkingowe i tereny zielone. Na zakończenie wizyty pan Kierownik, nie szczędząc słów zachwytu pod adresem dokonań samorządu gminy Ciepielów w zakresie tegorocznych inwestycji, zadał wójtowi pytanie; czy pomimo tylu zrealizowanych w tej kadencji inwestycji, czyli sfinansowania za ponad 2 miliony złotych największego w regionie przedszkola, wybudowania prawie 50 kilometrów dróg gminnych w obecnej kadencji, samorząd gminy Ciepielów zarządzany przez wójta Artura Szewczyka ma jeszcze plany inwestycyjne do końca kadencji? Wójt odpowiedział, że w ostatnim roku kadencji wraz z Radą Gminy przede wszystkim będą dążyli do realizacji ponad 250 przydomowych indywidualnych oczyszczalni ścieków, które będą budowane na terenie całej gminy, a z inwestycji prospołecznych planowane jest przystąpienie z wykonaniem w przyszłej kadencji budowy basenu pływackiego, który uzupełniłby obecnie budowany kompleks sportowo rekreacyjny.

DSC03147DSC03148DSC03156DSC03158DSC03160DSC03168DSC03170DSC03172DSC03173DSC03176DSC03177DSC03181DSC03182

Spotkanie druhów z OSP z Kierownikiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego

W czwartek 17 sierpnia w Urzędzie Gminy w Ciepielowie odbyło się spotkanie Prezesów i Naczelników z Ochotniczych Straży Pożarnych z gmin; Ciepielów, Solec nad Wisłą i Chotczy. Inicjatorem spotkania był Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu pan Krzysztof Murawski. W spotkaniu udział wzięli również wójt gminy Ciepielów Artur Szewczyk, wójt gminy Solec nad Wisłą Marek Szymczyk oraz Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku Tomasz Krzyczkowski. Podczas spotkania Kierownik Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Radomiu w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Mariusza Błaszczaka wręczył specjalne listy gratulacyjne dla każdej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. W części merytorycznej spotkania pan Kierownik wraz z Komendantem PSP w Lipsku przedstawili nowy rozdział środków finansowych oraz tryb i zasady udzielania dotacji MSWiA na dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2017 roku. Pan dyrektor zwrócił uwagę na informacje jakie w ostatnim czasie pojawiła się w przestrzeni publicznej, a sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru. Tymczasem jak podkreślił pan dyrektor jest wręcz przeciwnie. Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększono kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP MSWiA przeznaczyło 124 mln zł. To o 15 mln zł więcej niż w roku ubiegłym. Wprowadzono nowe zasady przyznawania dotacji, tak aby bardziej racjonalnie i proporcjonalnie podzielić środki finansowe dla jednostek OSP w poszczególnych województwach. MSWiA chce przede wszystkim zadbać o wyposażenie indywidualne strażaków ochotników i sprzęt przeznaczony do akcji ratowniczych. Pan Krzysztof Murawski wraz z Komendantem PSP Tomaszem Krzyczkowskim zapewnił wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP. W dalszej części spotkania Komendant PSP przedstawił informację, że jednostki OSP dalej mogą korzystać ze środków finansowych od firm ubezpieczeniowych, czego najlepszym przykładem jest jednostka OSP Ciepielów, która w tym roku pozyskała z tego źródła dotację w wysokości 5200-,zł. W trakcie spotkania omówiono również zadania przewidziane do realizacji w II półroczu 2017 r., a także poruszono kwestie związane z zawodami sportowo-pożarniczymi szczebla powiatowego. Na zakończenie spotkania pan Kierownik Krzysztof Murawski złożył wszystkim druhom ochotnikom podziękowanie za ich bezinteresowną służbę, za to, że na co dzień ofiarnie i z poświęceniem spieszą z pomocą potrzebującym.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Książka na telefon

Gminna Biblioteka Publiczna w Ciepielowie uruchamia akcję „Książka na telefon” ksiazka na telefonskierowaną do mieszkańców miejscowości Antoniów, Czerwona, Pasieki, Bielany, Podgórze, Kunegundów. Z oferty mogą skorzystać osoby, które mają trudności z dotarciem do biblioteki w Ciepielowie lub Wielgiem. Na czym polega cała akcja ?. Bibliotekarz przyjmuje zgłoszenia od osób chcących wypożyczyć książkę telefonicznie w godzinach pracy GBP w Ciepielowie nr tel. (48) 3788038. Zamówione książki dostarczane będą do siedziby OSP w Antoniowie w każdy poniedziałek w godzinach od 15.00 – 16.00 przez pracownika biblioteki. Przy wyborze literatury czytelnicy mogą liczyć na pomoc bibliotekarza. Informacje o zasobach biblioteki można też sprawdzić w katalogu elektronicznym wchodząc na stronę www.ciepielow.naszabiblioteka.com, a następnie w zakładkę Katalog książek Mak+. Czytelników korzystających z usługi „Książka na telefon” obowiązuje regulamin korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Ciepielowie. Zachęcamy do korzystania z oferty!

Piątek – samorządowe podsumowanie tygodnia

Mija pierwszy tydzień lipca.DSC02592 (Medium) We wszystkich placówkach oświatowych rozpoczęły się prace remontowe związane z odświeżeniem wnętrz. W Urzędzie Gminy trwa instalacja nowej sieci teleinformatycznej, programowane są nowe numery wewnętrzne, tak aby ułatwić interesantom możliwość połączenia ze wszystkimi pracownikami Urzędu Gminy. O nowych telefonicznych numerach wewnętrznych poinformujemy za pośrednictwem strony internetowej oraz w najbliższym wydaniu biuletynu „Nasza Gmina” . Na budowie kompleksu sportowo rekreacyjnego przy ulicy Partyzantów kontynuowane są prace związane z budową budynku szatniowo – sanitarnego oraz wytyczeniem boiska piłkarskiego i bieżni lekkoatletycznej. Teren budowy i zakres prac robi ogromne wrażenie. Na budowie nowego ośrodka zdrowia prace postępują zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji inwestycji. Aby pokazać postępy budowy trzeba już robić zdjęcia z pobliskiego bloku. Postępy w  naszych gminnych inwestycjach możecie Państwo śledzić za pośrednictwem naszej gminnej strony internetowej www.ciepielow.pl.  W ciepielowskim parku wymieniliśmy deski na wszystkich ławeczkach, konserwacji poddane zostały wszystkie parkowe latarnie oraz monitoring,  następnie przeprowadzone zostaną prace związane z wyczyszczeniem chodników z kostki brukowej. W środę udzieliłem wywiadu dla Radia Lipsko. Podczas rozmowy z panem redaktorem Władysławem Bajkowskim przedstawiłem informacje z realizacji gminnych  inwestycji oraz planów na następne miesiące działania naszego samorządu. Do Urzędu Gminy DSC02562 (Medium)DSC02569 (Medium)DSC02566 (Medium)wpłynęły dwa wnioski o wyrażenie zgody na włączenie do naszej sieci wodociągowej kilku miejscowości z terenu miasta i gminy Lipsko. Wnioski będą przedmiotem obrad połączonych Komisji Rady Gminy. Z dniem 1 lipca 2017 roku stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Ciepielowie powierzyłem panu magistrowi Krzysztofowi Górskiemu.

Zaproszenie na Nordic Walking do Międzyrzeca Podlaskiego

19601188_1338443186268967_1816181406843708759_nWidząc coraz większe zainteresowanie wśród mieszkańców gminy Ciepielów wyjazdami na  Nordic Walking, zgodnie z obietnicą zapraszamy na kolejne zawody organizowane 22 lipca 2017 roku do Międzyrzeca Podlaskiego. Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do wzięcia udziału w imprezie. Zawody tradycyjnie odbędą się  na dwóch dystansach do wyboru tj. 5km i 10km. Serdecznie zapraszamy panie i panów z terenu gminy Ciepielów. Urząd Gminy zapewnia  bezpłatny przejazd, koszulki i czapki z logiem naszej gminy dla nowych uczestników. Stałych zawodników prosimy o zabranie ze sobą koszulki i czapki z logiem naszej gminy.  Wyjazd o godzinie 7.15 z parkingu przed szkołą w Bąkowej, następnie autokar przejedzie przez Łaziska – Wielgie ‘’Obórki’’, Wielgie obok Przedszkola. Z Ciepielowa z parkingu przed Urzędem Gminy autokar odjedzie o godz. 7.30. Udział w zawodach kosztuje 30,-zł. Na imprezę można się zapisać do wtorku ( 18 lipiec do godz.15.00 ) u pani Agnieszki Fabiszewskiej ( pok. nr 8 w Urzędzie Gminy w Ciepielowie). Jeżeli będzie duże zainteresowanie wyjazdem, to zawody połączymy z wycieczką do Jeruzala ( serialowych Wilkowyj z Rancza).  Serdecznie zapraszamy!!!

Nowy biuletyn informacyjny Nasza Gmina

Ukazał się już najnowszy biuletyn infor0001 (Kopiowanie)macyjny „Nasza Gmina”. W najbliższych dniach biuletyn dostarczony będzie do wszystkich domów na terenie gminy. Już teraz zachęcam do przeczytania najnowszych informacji dotyczących działań naszego samorządu. Biuletyn w wersji pdf zamieszczony jest na stornie internetowej naszej gminy www.ciepielow.pl.0021 (Kopiowanie)0021 (Kopiowanie)0023 (Kopiowanie)

Wizyta Mazowieckiego Kuratora Oświaty

W dniu dzisiejszym szkołę podstawową w Ciepielowie i przedszkole samorządowe w Wielgiem odwiedziła pani Aurelia Michałowska Mazowiecki Kurator Oświaty. Pani Kurator spotkała się z najmłodszIMG_3775ymi uczniami szkoły i wychowankami przedszkola w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. O szczegółach wizyty możecie Państwo przeczytać w artykule opublikowanym na stronie internetowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciepielowie zsp.ciepielow.pl. Na stronie obejrzycie Państwo także ponad sto zdjęć z wizyty pani Kurator.